Τρόπος πληρωμής:

  • Μέσω Internet Banking

        Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

        IBAN:

  • Με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό 117/296000-12 της Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος όπου στην αιτιολογία θα αναγράφεται η ένδειξη για το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ. Αντίγραφο της κατάθεσης όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με το παρόν δελτίο παραγγελίας στη διεύθυνση του περιοδικού.
  • Ή με μετρητά στο ταμείο των κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Σορβόλου 24, Μετς, ώρες: 9:00-14:00